Τομείς Δραστηριότητας

  • Αντιπροσώπευση μεγάλων παραγωγών από 16 χώρες
  • Διανομή
  • Αποθήκευση
  • Τυποποίηση-Συσκευασία γαλακτοκομικών &τυροκομικών προϊόντων
  • Αντιπροσώπευση επώνυμων προϊόντων
  • Δημιουργία Private Label