Υποδομή Και Εγκαταστάσεις

Η LEADER βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης στον Ασπρόπυργο Αττικής, οι οποίες περιλαμβάνουν γραφεία, όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας καθώς και οργανωμένο κέντρο διανομής & αποθήκευσης ψυκτικών θαλάμων χωρητικότητας 13.500 m3.

Η δυναμική της εταιρείας εδραιώνεται και ενισχύεται σε πανελλαδική κάλυψη, έχοντας δύο υψηλών προδιαγραφών/σύγχρονα διανεμητικά κέντρα στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης και στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποθηκευτική δυνατότητα χωρητικότητας 8.500m3 και 3.700m3 αντίστοιχα.

Τα προϊόντα της εταιρείας διανέμονται πανελλαδικά από ιδιόκτητο στόλο οχημάτων-ψυγείων, πολλαπλών ψύξεων.

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργεί μία πρότυπη μονάδα τυποποίησης τροφίμων με 4 υπερσύγχρονες γραμμές συσκευασίας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα, που εξυπηρετούν ακριβώς τις προδιαγραφές που αναζητούν σε ότι αφορά τη μορφή, το βάρος και τη συσκευασία, ανάλογα με το δίκτυο πώλησης. 
Επιπλέον προσφέρουμε στους πελάτες μας εξειδικευμένες λύσεις προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.