Οικονομικά Στοιχεία

Η LEADER ΑΕ είναι μια σύγχρονη εμπορική εταιρεία με πολυετή δυναμική παρουσία στον ευρύτερο κλάδο εισαγωγής και διακίνησης τροφίμων