Ιστορία

Η εταιρεία ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση του Γ.Καλλιντέρη το 1975 και εξελίχθηκε στη σύχρονη και δυναμική μορφή του σήμερα, με σημαντικούς σταθμούς που αναφέρονται παρακάτω πιο αναλυτικά.

point
2014

Εφαρμογή και ολοκλήρωση εξειδικευμένων και πρότυπων πληροφοριακών συστημάτων ERP MICROSOFT AXAPTA και WMS.

point
2014

Ανανέωση του στόλου των οχημάτων.

point
2012

Επέκταση των κεντρικών γραφείων του Ασπροπύργου σε νέο ιδιόκτητο κτίριο.

point
2009

Νέες εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου τυροκομικών/4 γραμμές τυποποίησης.

point
2008

Μετεγκατάσταση σε νεόκτιστες ιδιόκτητες αποθήκες στη Θεσσαλονίκη και αναμόρφωση των εγκαταστάσεων στην Κρήτη.

point
2007

Αναμόρφωση & εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Ασπροπύργου πληρώντας τις απαιτούμενες οικολογικές προδιαγραφές.

point
2003

Είσοδος στον τομέα διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

point
2000

Πιστοποίηση ISO9002 για εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση τροφίμων.

point
1998

Πιστοποίηση με άδεια εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών.

point
1996

Μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητα γραφεία-αποθήκες στη βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου.

point
1990

Η ατομική εταιρεία τροφίμων Γ.Καλλιντέρης μετατρέπεται κατόπιν συγχωνεύσεως σε LEADER AE.