Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας. Δεσμευόμαστε απέναντι στους εργαζόμενους μας και το αποδεικνύουμε καθημερινά, προσφέροντας κίνητρα και προκλήσεις, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος χρόνος παραμονής στην εταιρεία είναι τα 12 χρόνια. Το 40% του προσωπικού μας είναι ανώτατης ακαδημαϊκής κατάρτισης με εξειδικευμένες σπουδές, προσφέροντας σημαντικές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Η εταιρεία απασχολεί 150 άτομα σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα μέσω ενός άρτια οργανωμένου πανελλαδικού δικτύου αντιπροσώπων, η LEADER κατορθώνει να παρέχει διακριβωμένο επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες, συνεργάτες και παραγωγούς, καλύπτοντας περισσότερα από 7.000 μικρά και μεγάλα σημεία πώλησης.

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια . Για τον σκοπό αυτό ακολουθεί συγκεκριμένη Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία.