Ποιοτικός Έλεγχος

Η LEADER παρ’ότι δεν είναι παραγωγική εταιρεία εφαρμόζει με συνέπεια ένα αυστηρό και πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων που διανέμει.

Βασική αρχή της εταιρείας είναι η υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων που διακινεί, επομένως ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί απαραίτητο στάδιο των διαδικασιών μας.

Διαθέτουμε μία από τις πιο έμπειρες ομάδες εξειδικευμένων στελεχών που φροντίζουν για τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας, με βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη συσκευασία των τροφίμων, πάντα σε συνεργασία με τα κρατικά ερευνητικά κέντρα.

Παράλληλα καθοδηγούμε τις παραγωγικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε, στην ανάπτυξη νέων κωδικών και βοηθάμε στην επίτευξη και τελειοποίηση καινοτόμων προϊόντων.