Υπηρεσίες

Έχοντας βασικά εφόδια την πολυετή εμπειρία στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και την εξειδίκευση, προσφέρουμε το πιο σύγχρονο και πετυχημένο σύστημα υπηρεσιών για τα προϊόντα που παράγουν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί της Ευρώπης. Η εταιρεία έχει οργανωμένα και άρτια στελεχωμένα τμήματα Πωλήσεων, Ποιοτικού Ελέγχου, Marketing, Trade Marketing, Merchandising και Customer Service.